Bedrijf en historie

Stal “Het Bovenveen”
Deelname aan het stamboek van dwerggeiten gaat gepaard met een stalnaam. Dit wordt dan de zgn. achternaam van de geboren geiten. Omdat voor ons huis vroeger turf is afgegraven bevinden de opstallen zich nu enkele meters boven de veengronden, vandaar de stalnaam “Het Bovenveen”.
Op 5,5 hectare rondom ons huis houden we 75 fokschapen en 26 dwerggeiten.
Ons bedrijf is zwoegervrij, brucellosevrij, CAE- en CL-vrij.     

                                                                 
                                                                                            Uit de oude doos: 1989 De Bulten, Wezep

Historie
In 1980 is alles begonnen met het houden van enkele "boerentexelaars", die echter al snel vervangen werden door stamboekschapen. In 1982 lid geworden van het NTS met bedrijfsnummer 4598, waarna in 1983 de eerste lammeren werden aangemeld bij het stamboek. 
In 1998 zijn we pas echt serieus met de fokkerij begonnen, nadat we enige ooien bij ram 4030-1980 hadden laten dekken. Dit pakte zo goed uit dat we in 1999 deze laatste optisch preferent gekeurde ram hebben gekocht. 
Ditzelfde jaar heeft ram 156-146 ook bij ons gedekt, die toevalligerwijs de eerste ram was, die op basis van gegevens van de nakomelingen preferent werd.                                                                                          

De eerste jaren als “leek” veel gepionierd met ooien van diverse fokkers, totdat in 1991 3 ooien van familie Zandman uit Den Ham aangekocht werden, waaronder ooi 1709-206***, v. 4030-400 pref., vv 4030-200, m. 1709-084***, mv. 4030-35150P, mm. 4030-22293**.  De 3 aangekochte ooien waren drachtig van 3881-685, gefokt door Van Ark, en brachten maar liefst 7 ooilammeren. Hieronder waren nr. 4598-104 en 105 uit ooi 1709-206***. 
                                                                                                                                                                                                                                             
Uit ooi 4598-105 is in 1995 onze eerste A-ooi geboren (4598-196, dochter van ram 282-1672 fokker Van de Weij).

Ooi 1709-206*** met een worpgrootte van 8x16 is stammoeder geworden van onze 1ste foklijn. 

Onze 2de foklijn komt uit de stal van Ben Kouters uit Elst. Hier kochten wij in 1993 5 ooilammeren. Ook hierbij was 1 ooi die in de fokkerij uitsteeg boven de andere, nl. ooi 2216-175, v. 4030-1289, m. 2216-142, mm 4030-906. Deze ooi wierp in 5x13 lammeren en stamt af van de zgn. Pronklijn van Cees Kikkert, Den Burg. Klik hier voor het artikel "A-status 1289" uit Het Schaap. 

Een dochter van ooi 2216-175 (nr. 4598-292) werd op bijna 9-jarige leeftijd nog opgenomen met A91! Klik hier voor het artikel uit Het Schaap. Vader van 4598-292 is 4598-232, vv 4030-1781, vvv A-ram 4030-1289.

De 3de foklijn is afkomstig uit de fokkerij van Henk Ankersmit uit Dalfsen. Toen hij in 2003 scrapie-vrij werd hebben wij een aantal ARQ/ARR-ooien uit zijn bekende A-ooilijn 1248-250 gekocht (v. 4030-520 88-89). Deze A-ooi staat aan het begin van een reeks van maar liefst 8! opeenvolgende A-ooien.                                    Foto: Het Schaap 97/10
                              

Naast deze 3 foklijnen hebben we nog enkele ooien die afkomstig zijn van bovengenoemde fokkers.

 
Website laten maken door Best4u Group B.V.