Geiten hebben gelammerd

Home   ›   Geiten hebben gelammerd

Ook de geiten hebben inmiddels gelammerd, 5 geiten hebben 10 lammeren gebracht, 5 geitjes en 5 bokjes. We hebben weer leuk bont spul dat in de wei loopt te rennen en lekker op de speeltoestellen klautert.

Peggy-en-Polkadot-2014

Wormfighters project: fokken op resistentie tegen wormen

We nemen deel aan het onderzoek dat het NSFO met de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht is gestart naar het fokken op resistentie tegen wormen. Op zes stamboek Texelaar bedrijven wordt dit voorjaar mest verzameld van een- en tweejarige ooien, om te kijken naar de ei-uitscheiding bij deze dieren op twee momenten na het lammeren. Omdat van alle dieren in de proef de afstamming bekend is, kan berekend worden in welke mate de variatie in ei-uitscheiding erfelijk is. Als de erfelijkheidsgraad voldoende hoog is, kan er een fokwaarde ontwikkeld worden om te kunnen voorspellen welke dieren het minst gevoelig zijn voor een wormbesmetting. 

Aflamseizoen 2014 
Het aflamseizoen van onze schapen begon in februari en eindigde pas in juni. Enkele schapen hadden de lammeren halverwege de dracht afgezet en werden nog herdekt, vandaar een paar late ooilammetjes. We hebben de lammeren vroeg naar buiten gedaan en dat is ons prima bevallen. De meeste lammeren zijn inmiddels al gespeend. 

Deel dit bericht: